Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
  • AddressRoom A-12,Third floor,Shandong communicate center,No.32 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
  • Factory AddressRoom A-12,Third floor,Shandong communicate center,No.32 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
  • Worktime9:00-18:00(Beijing time)
  • Phone(Working Time)86-02-72342633
  • Phone(Nonworking Time)86-15745632509

240x440x72 bearing cad model

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 240x440x72 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 240x440x72 bearing

Original 7248 bearing - KOYO 7248 bearing, 240x440x72Original KOYO 7248 bearing. 240x440x72. Find great deals on eBay for bearings koyo. Shop with confidence. Skip to main content. eBay Logo: Original 

NU248MY Nachi Cylindrical Roller Bearing Japan NU248MY Nachi Cylindrical Roller Bearing Japan 240x440x72 BearingsNSK NU248 Bearing 240x440x72 Cylindrical Roller BearingsPart Number NU248 Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 240 Outside diameter OD D 440 Thickness B 

@@@@@@@@
BbhCUGKA
F4B-E-106R13.00 mm - - - - - - -
P2B-SC-010L-HT44.40 mm - - - - - - -
CH4S-517-USAF12.954 mm - - - - - - -
P2B-DL-10017mm - - - - - - -
PLB6832R - - - - - - - -
FB3U220NK99106 mm - - - - - - -
FB3U223N64 mm - - - - - - -
KLPS224D - - - - - - - -
FCB22426E740 mm - - - - - - -
TH3Y231N - - - - - - 4 mm -
FXW223E - - - - 24 mm - - -
22220LBKC468.00 mm - - - - - - -
TAS3U219N6 - - - 13 mm - - - -
WB231JXELK5 - - - - - - - -
KFBS216DC - - - - - - - -
MA5208TV - - - - - - - -
W214EL - - - - - - - -
MR121520 mm - - - - - - -
MU5205UMW103 - - - - - - - -
EPB22527E - - - - - - - -
PLB6823D8 - - 44.45 mm - - - - -
PEB22464E46.00 mm - - - - - - -
FCB22419H46.00 mm - - - - - - -
UG228NL57.15 mm - - - - - - -
MU5220XW64690 mm - - - - Tr 850x7 - 10 mm
F3S232E1K5 - - - - - - - -
DSB22447H18230 mm - - - - - - -
UB227NL - - - - - 378.993 mm - -
M5315TV - - - - - - - -
FB3S219E - - 35.719 mm - - - - -
PB22451FH40 mm - - - - - 4 mm -
KLFSS2E20DC25.40 mm - - - - - - -
UBG2E32NL - - - - - - - 33 mm
FBB22423EEC34.00 mm - - - - - - -
KLFBSS216D65.00 mm - - - - - - -
U232E3L30.00 mm - - - - - - -
PKEB22451FH38.10 mm - - - - - - -
MA1309 - - - - 18 mm - - -
EPEB224B36E24.00 mm - - - - - - -
MU5309TV - - - - - - - -
UG343JL18WC5 - - - - - - - -
MA5226TV43.00 mm - - - - - - -
FSAF-613 - - - - - - - -
81180 M22mm - - - - - - -
62208-2RS C/3 - - - - - - - -
6208-2RS21 mm10 mm - - - M 100x2 - -
22244-KM C/3 - - - - - - - -
6315-Z C/4 - - - - - - - -
6316-2RSNR C/3 - - - - - - - -
61908-ZZ P/6 - - - - - - - -
6202 M P/5 - - - - - - - -
6208-Z P/6 C/3 - - - - - - - -
NATV-503.7200 in - - - - - - -
2211-K C/4 - - - - - - - -
NUP-2205E C/326mm - - - - - - -
6218 T P/5 C/238 mm - - - - - - -
MSM110BR - - - - - - - -
MSE315BRHSAFQAATL - - - - - - - -
2MMV9320HX DUL - - - - - - - -
M260149DW-902A2 - - - - - - - -
MSM70BXHSATL0.578 Inch | 14.681 - - - - - - -
28118-30.512 Inch | 13 Mill - - - - - - -
93800A-90261 - - - - - - - -
71437W-3 - - - - - - - -
243-20.591 Inch | 15 Mill - - - - - - -
2MM9121WI DUH - - - - - - - -
14274S-2 - - - - - - - -
JH307710-2 - - - - - - - -
SAS2S - - - - - - - -
8578-90198 - - - - - - - -
EE132083-90048 - - - - - - - -
2MMV9114HX SUM - - - - - - - -
36920-3 - - - - - - - -
LSE303BXHSATL - - - - - - - -
L860048-36.4063 in - - - - - - -
687-90129 - - - - - - - -
2MM9126WI SUM - - - - - - - -
3MM9121WI QUM2.283 Inch | 58 Mill - - - - - - -
NP719416-2 - - - - - - - -
29177-50000/29334-50000 - - - - - - - -
67782-90261 - - - - - - - -
RAK1 1/4 - - - - - - - -
LSM45BXHSAFQAATL - - - - - - - -

7248 KOYO Bearing | 7248 bearing USA 240x440x72KOYO 7248 bearing USA. 240x440x72. Sensor Bearing Units SKF USA - SKF Sensor bearing units are mechatronic machine components covering the fields of 

NTN 7248 Bearings Price, 240x440x72, Check price nowNTN 7248 bearing price. 240x440x72. Bearings for Clean Environment: Large Size, Long Operating Life Bearing - EA type: Large Bearings: Ball Bearings Huscus 240x440x72 mm Cylindrical Roller Bearings NJ248Huscus 240x440x72 mm Cylindrical Roller Bearings NJ248 NU248 N248 NF248 RN248 NUP248 24044072 E EM M C3 ECP C4 MA J NUP248E - (Length: - N 

@@@@@@@@
IKO FAGNACHINSKSKF
QVVPN22V400SEBGE 50 TXG3E-2LS6024-2RSQVFL12V055SEODVC26K408SEB
QVVF11V050SC3305 AE-TU-TRB-1 5/8QAACW22A407SETQVVMC17V212SB
QVPN16V070SEO6193663000-2RSQMCW30J150SNQVFY26V110SEB
TAMC15K207ST23330-A-MA-T41AG1115KPPB3QAAC18A303SENQVVFL19V303SEM
QMFX09J045SNNU314-E-TVP2NJ2218EMAQVTU14V065SECQVP14V065SC
QVFKP20V085SEN2213-K-TVH-C3GYAE40RRBQAACW10A115SEOQVVPH17V212SN
QAAPL13A060SM3317-M626-2RSQVVFC20V308SEMQVC19V080SN
QMPXT15J212SB7310-B-JPNU 212 ECP/C3QMFY13J065SBQVVC14V208SEM
MU1308CHX24072-B-MBSIQG 20 ESQVVFX28V415SECQVPF19V304SEC
TAS3U232N1822244-B-K-MB6415/C4QAPR18A303SEBDVF22K400SEM
FC3U214NC6026NNF 5024 ADA-2LSVQMSN15J215SNQAACW13A065SC
EPB22547E32319-AYAT 210-115QAATU15A211SCQAAPF18A080SN
M5221TV1320-K-M-C36205-2Z/VA208QVVPXT16V300SMQAF09A112SM
ETPB22447E7234413-M-SPL 313822QVFY28V415SNQAACW26A130SEO
22320LBC051168-MP23940 CC/W33QVPA22V311SEOQVVFY19V308SB
KFXSS2M4023222-E1-TVPB51164 MQAFYP10A115SEOQMFL20J312SEN
F3U227HC51336-MP22220 EK/C3QVFYP12V204SBQAFYP13A065ST
PEU347J4C432209-A6011 NRQMPXT15J075SOQAATU10A050SEO
DSLB6855C306303SAF 22520QVVPL16V075SNQVPG17V215SEB
P3U222NK993211-B-2RSR-TVHP2B 200-FMQMMC30J600SCNF-310
CB22456H32ENU411-M1QJ 214 N2MA/C4B20QVP14V208STS-3505-2RS C/2
MU1924DAHXW16123030-E1-TVPB1204 ETN9QVVPN22V400SEB1315-K C/3
FEB22639H2210-TVH81224 TNQVVF11V050SC22211 C/3
FX3W212ETAPG15K065SO6009-2Z/C3GJNQVPN16V070SEOSI-70 ES
FB22456EQATU15A070SB7306TAMC15K207ST61805-2RS
M1309EAXQVVTU19V308SOGE 50 TXG3E-2LSQMFX09J045SNNU-218E M C/3
PB22420HQMP18J090SEC3305 AQVFKP20V085SENNNU-49/500-KMS P/5
EFRB22444HQMPXT15J211SO61936QAAPL13A060SM22209-K C/3
FBB22431HHCK81AQVSN26V110SEN23330-A-MA-T41AQMPXT15J212SB6312 M C/2
PLB6863FR6575QVFY16V215SNNU314-E-TVP2MU1308CHX306-ZZNR
PB22448H18W4TAFC15K207SEO2213-K-TVH-C3TAS3U232N18XLS-5 AC
FCU356QVFXP28V500SO3317-MFC3U214NC32968
PELB66M220FRCQMCW18J304SEM7310-B-JPEPB22547E5204 NR C/3
M5209EXQVFK11V050SEN24072-B-MBM5221TV6311 M P/5 C/2
ER48K-FFQAAF15A075SEO22244-B-K-MBETPB22447E710407
MR67315EAHXW919TAFKP11K050SEO602622320LBC029392E M
ER16K-NFFQAAP10A050SEC32319-AKFXSS2M4022208
T3U232NCK5QAAFXP11A203SM1320-K-M-C3F3U227HC29292E M
KLFXSS2E20DCBLKQVVPA11V050SEM234413-M-SPPEU347J4C4NCF-1892V
MSL10QVVPA17V300SC51168-MPDSLB6855C306007 M P/5
MR1210QMFY09J040SC23222-E1-TVPBP3U222NK99SSR-3-ZZ
FCU334CQMFL20J315SEN51336-MPCB22456H32ENU-224E M C/4
FB22447HK418WQAASN15A215SM32209-AMU1924DAHXW16132021 X P/5
PKLB66144FHQAC10A050SO6303FEB22639HGEZ-500 C-2RS
EPEB22456HQVVFX22V312SN3211-B-2RSR-TVHFX3W212ENUP-2315E M C/3
MU5206UMW103QVVPX16V300STNU411-M1FB22456E6309-ZN
ER16-E1JFQACW11A203SM23030-E1-TVPBM1309EAXIR-25 X 30 X 17
PB22435FHHCQVPH22V400SEO2210-TVHPB22420H51200 P/5
MU67320XW852QMFX09J045SEOTAPG15K065SOEFRB22444H22236E-K C/3
M1306EXTAFK15K060SETQATU15A070SBFBB22431HHCK81A32936 P/5
FC3U231NCQAAPF18A307SEOQVVTU19V308SOPLB6863FR6575K-22 X 28 X 17
FEB22424EDVP20K307SENQMP18J090SECPB22448H18W4NU-211E C/2
MA1305TVTAPA15K207SCQMPXT15J211SOFCU3561300
PKB22436FEQMSN09J111SETQVSN26V110SENPELB66M220FRC32028 X
QVVPF16V075SETQAASN18A090SEMQVFY16V215SNM5209EX23218
QVPF22V312SMQVVMC11V050SECTAFC15K207SEOER48K-FFT-608
QVVPG17V075SEOQAAMC11A204SECQVFXP28V500SOMR67315EAHXW91953215-U
QMPXT15J075SEOQVFXP19V085SCQMCW18J304SEMER16K-NFFK-72 X 80 X 20
TAFB15K065SENQVPA22V311SENQVFK11V050SENT3U232NCK5F63803-ZZ
DVP26K407STQMFY10J200SEBQAAF15A075SEOKLFXSS2E20DCBLK2310 C/2
DVC26K408SEBQVFL12V055SEOTAFKP11K050SEOMSL10NKIA-5912
QVVMC17V212SBQAACW22A407SETQAAP10A050SECMR121022236-KM C/3
QVFY26V110SEBQMCW30J150SNQAAFXP11A203SMFCU334C16014 P/6
QVVFL19V303SEMQAAC18A303SENQVVPA11V050SEMFB22447HK418W216
QVP14V065SCQVTU14V065SECQVVPA17V300SCPKLB66144FH29252E M
QVVPH17V212SNQAACW10A115SEOQMFY09J040SCEPEB22456HNU-324E C/3
QVC19V080SNQVVFC20V308SEMQMFL20J315SENMU5206UMW103NU-2324E-KM
QVVC14V208SEMQMFY13J065SBQAASN15A215SMER16-E1JF32020 X P/6
QVPF19V304SECQVVFX28V415SECQAC10A050SOPB22435FHHCKR-19-2RSX
DVF22K400SEMQAPR18A303SEBQVVFX22V312SNMU67320XW85223180 M C/3
QAACW13A065SCQMSN15J215SNQVVPX16V300STM1306EXF4B-SC-108
QAAPF18A080SNQAATU15A211SCQACW11A203SMFC3U231NCF2BZ-DL-108
QAF09A112SMQVVPXT16V300SMQVPH22V400SEOFEB22424EF2B-SL-012
QAACW26A130SEOQVFY28V415SNQMFX09J045SEOMA1305TVP2B-EXL-215RE
QVVFY19V308SBQVPA22V311SEOTAFK15K060SETPKB22436FEP2B-BASP-103
QMFL20J312SENQAFYP10A115SEOQAAPF18A307SEOQVVPF16V075SETF2B-SC-014-HT MOD
QAFYP13A065STQVFYP12V204SB